Klikové hřídele - úskalí oprav.

 

Pod pojmem opravy klikových hřídelí rozumí většina čtenářů přebroušení klikové hřídele pro výbrusová ložiska (šálky). Až sem je to úvaha správná. Jenže, moderní kliková hřídel je většinou vysokofrekvenčně kalená a při poruše se prohne. A tady je první problém. Rovnání kalených klikových hřídelí pod lisem se nedaří, při rovnání plamenem se čep vyžíhá a pevnostně znehodnotí. Zbývá rovnání poklepem, a to zase ne každý umí. Pak je tu druhý problém a tím je existence či lépe neexistence výbrusových ložisek, takže se ložiska musí vyrobit. S výrobou ložisek je spojen třetí problém a ten se nazývá materiál ložiska. Materiálů je mnoho, ale hodí se jen některý. Když vše shrneme, tak kliková hřídel po poruše není přímá, čepy mohou být po zadření měkké, nevíme z čeho udělat ložiska, jaké předpětí dát ložiskům, aby se neprotočila a jakou vkládací vůli nabrousit. Pomoci nám může katalog ložisek. V katalogu je většina postrádaných údajů uvedena. Tak ho nejprve opatříme. Do vyhledávače počítače vložte http://www.ms-motorservice.com a odtud si stáhněte katalog ložisek (Engine Bearings). Teď už máme v počítači katalog ložisek fy. Kolbenschmidt a můžeme hledat. Přímost klikové hřídele tam nenajdeme, protože deformace má být nulová, ale nic se nestane, hází-li osa klikové hřídele 0,01 mm. Na tomto místě bych měl upozornit na obvyklou praxi brusíren, jak se rovnání vyhnout, pokud prohnutí není větší než 0,1 mm. Obrousí se všechny čepy (hlavní i klikové), čímž se vytvoří nová osa klikové hřídele, která se vejde do obvyklého úběru broušení 0,25 mm. Řešení to je, ale ne dost dobré, protože vyvážení klikové hřídele je narušené a ramena klik šikmá. Raději od tohoto téma odejdu, abych nedráždil brusiče. V katalogu zjistíme, že tvrdost čepů by měla být 55 HRc a ostatní míry a tolerance na příslušné stránce pro opravovaný motor. Hledejte podle motorového kódu. Všechny potřebné míry a tolerance si vypište na kus papíru a požádejte nejbližší nástrojárnu nebo měřidly vybavenou strojní dílnu, ať klikovou hřídel proměří. Nedělám legraci, myslím věc vážně. Jen tak máte jistotu, že motor bude delší dobu fungovat. Zvláštní pozornost věnujte použitému materiálu na výrobu atypických ložisek. Z katalogu opět zjistíme z jakého materiálu původní ložisko bylo a tento materiál je třeba znovu použit.

Těm čtenářům, kterým usiluji o hlubší znalost materiálů ložisek, doporučuji názorné informace z http://www. kingbearings.com.