Znalecké posudky na chybně provedené opravy a skryté vady při nákupu vozidla

Kromě speciálních opravářských činností poskytuje provozovatel konstrukční, konzultační a znaleckou činnost ve strojírenství se specializací opravy a technický stav motorových vozidel a ostatních zařízení využívajících k pohonu zážehové a vznětové motory.

Znalecké posudky jsou vypracovávány pro občany, podnikatele, fyzické osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost a pro státní orgány (policii, státní zastupitelství, soudy a jiné orgány státní správy a samosprávy). Nejčastěji jsou posudky požadovány v souvislosti s chybně provedenými opravami vozidel, jejichž technická úroveň stále roste a provedení kvalitní opravy vyžaduje nejen speciální vybavení, ale také rozsáhlé odborné znalosti dílenského personálu. Jelikož některé opravářské úkony jsou opakovaně zatíženy vysokou chybovostí, a to zejména v univerzálních autodílnách, předkládá provozovatel na svých stránkách informace, jak se problémům vyhnout, popřípadě, jak práce provést bez chyb.

Znalecké posudky jsou důležitým zdrojem odborných informací nejen pro objednavatele, ale především pro státní orgány v případě, že je škoda na vozidle vymáhána soudně. Někdy dochází k mylné představě objednavatele znaleckého posudku z řad občanů, že znalec ve svém posudku určuje viníka. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že viníka a finanční nároky poškozeného určuje výhradně soud. Znalecký posudek je pouze nástrojem soudu pro správné rozhodnutí. Znalec zajišťuje nález a na jeho základě vypracovává posudek, fotodokumentaci, měření a případné laboratorní analýzy a zkoušky. Je tedy kvalifikovaným pomocníkem při řešení případu, nikoliv konečným arbitrem.