Informace

Proč dochází k poruchám kluzných ložisek klikového hřídele
Pominu-li eventualitu, že v motoru není předepsané množství správného oleje nebo, že se učíme jezdit po zadním kole bez upraveného sacího koše, existuje ještě řada dalších příčin, které dříve či později vedou k poškození ložisek, především ojničních.
více >>

 Opravy a změny tvaru vaček
V zásadně existuji dva důvody, proč do funkční plochy vačky zasahujeme. Buď je poškozená, nebo ji chceme změnit, obvykle ve snaze změnit kroutící moment a výkon motoru. Nejprve několik informací k opravám. Oprava funkční plochy vačky je možná, výsledek však nebývá vždy uspokojivý. Jde o to, že při obvyklém práškovém navařování musíme použít vhodný prášek. Jsou jich desítky a mají nejrůznější vlastnosti a tvrdosti. ....
více >>
Vyúhlování ojnic
Moderní víceválcový motocyklový motor pracuje při vysokých otáčkách. Proto je nutné, aby veškeré pohybující se hmoty v motoru byly co nejlehčí a tedy i subtilní. Dílce jsou citlivé na zacházení a je nezbytně nutné vyvarovat se při montážních pracech jakémukoliv násilí. O ojnicích to platí dvojnásobně.
více >>

Konstrukce vaček
Jen pro úplnost uvádím, že úkolem vaček je otevírat a zavírat ventily v souladu s rozvodovým diagramem. To je obecně známo. Méně známou skutečností je, že s rostoucími otáčkami motoru roste i potřeba úhlu otevření ventilů, a že překrytí ventilů v horní úvrati rovněž roste.

Výbrusy válců spalovacích motorů
Jde o zdánlivě nezajimavé téma, neboť výbrusy se dělají od doby co existují spalovací motory a v každém větším městě je několik brusíren válců. Skutečnost je však zcela jiná. Udělat kvalitní výbrus je technologický oříšek a z jeho nezvládnutí vyplývá řada závad a havárií, jejichž příčinu hledáme všude jinde než tam kde skutečně je. Máte velkou spotřebu oleje? Houstne vám olej v motoru? Odtavují se písty? Zadírá se motor přesto, že píst má prokazatelně správnou vkládací vůli? Všechny uvedené jevy mohou mít souvislost s nesprávně provedeným výbrusem. Proto se na problém podíváme podrobněji.
více >