Pozor na bezchybnou funkci přepouštěcího ventilu čerpadla oleje motocyklového motoru

Mazání každého motoru zajišťuje čerpadlo oleje vybavené přepouštěcím ventilem. Čerpadlo oleje musí zajistit dostatečné množství oleje už při volnoběžných otáčkách a totéž musí splnit při maximálních otáčkách motoru. Jelikož množství dodávaného oleje je úměrné otáčkám motoru, je zřejmé, že při maximálních otáčkách dodává více oleje než při volnoběhu, přibližně 15 krát. Motor však potřebuje nepříliš rozdílné množství oleje, a proto je v čerpadle či za čerpadlem vždy přepouštěcí ventil, který při dosažení potřebného tlaku oleje (ten je závislý na množství dodávaného oleje a okamžité svodové propustnosti mazacích míst) přebytek oleje odpustí. Přepouštěcí ventil jenejčastěji tvořen pístem přitlačovaným pružinou do sedla v pouzdru. Předpětí pružiny je takové, aby se při dosažení požadovaného tlaku oleje píst pozdvihl ze sedla a otevřel regulační hranu, přes kterou olej odpustí. Poklesne-li tlak, síla na píst se zmenší a píst se opět zavře. To se opakuje nepřetržitě po celou dobu provozu motoru, bez ohledu na okamžitých otáčkách motoru. Přepouštěcí ventil je zařízení jednoduché a spolehlivé až do okamžiku, kdy se vlivem opotřebení pouzdra a nečistot v oleji píst v pouzdru zasekne a zůstane otevřený. Pak přestane tlak oleje regulovat a motor se zadře. Nejčastěji se nejdříve zadřou ojniční ložiska.
 
Proč a kdy k tomuto jevu dochází?
 
Jak již bylo řečeno, píst přepouštěcího ventilu se po celou dobu běhu motoru pohybuje a v závislosti na okamžitém průtoku oleje reguluje jeho tlak. I když je píst přepouštěcího ventilu protékajícím olejem dobře mazán, v okolí regulační hrany dochází k erozi materiálu a vůle pístu v pouzdru se v okolí regulační hrany zvětšuje. Čističe oleje zachycují nečistoty větší než zhruba 10mikrometrů, menší nečistoty čističem procházejí a společně s olejem pronikají do mazacích míst. Mechanickou erozí napadená místa kolem regulační hrany přepouštěcího ventilu jsou právě takovým místem, kde vkládací vůle pístu v pouzdru dosahuje velikosti kolem 10 mikrometrů ( 0,01 mm) a větší a vytváří vhodné podmínky pro shromažďování tvrdých nečistot. Je jen otázkou času, kdy se pozvednutý píst přepouštěcího ventilu po snížení otáček motoru nevrátí do svého sedla a veškerý čerpadlem dodávaný olej proteče otevřeným přepouštěcím ventilem. V této situaci přestává být motor mazána rychle se zadře. Abychom zabránili zadření klikového mechanizmu z uvedené příčiny, je nezbytné:

a)    v předepsaném intervalu měnit olej i čistič

b)   vyměnit píst a pouzdro přepouštěcího ventilu u všech motorů, které mají naběháno více než 70 tisíc km a v motorech o jejichž počtu najetých kilometrů nic nevíme.

Pokud nepohyblivost pístu přepouštěcího ventilu přehlédneme a zadřený motor opravíme, můžeme si být jisti, že se závada zopakuje okamžitě poté, co „opravený“ motor znovu uvedeme do chodu.

Uvedený jev se týká všech vozidlových motorů, a to jak benzínových tak i naftových. U motocyklových motorů, které pracují ve velkém otáčkovém rozsahu, se však projevuje už při nižším počtu ujetých kilometrů.