Výbrusy válců spalovacích motorů

Jde o zdánlivě nezajimavé téma, neboť výbrusy se dělají od doby co existují spalovací motory a v každém větším městě je několik brusíren válců. Skutečnost je však zcela jiná. Udělat kvalitní výbrus je technologický oříšek a z jeho nezvládnutí vyplývá řada závad a havárií, jejichž příčinu hledáme všude jinde než tam kde skutečně je. Máte velkou spotřebu oleje? Houstne vám olej v motoru? Odtavují se písty? Zadírá se motor přesto, že píst má prokazatelně správnou vkládací vůli? Všechny uvedené jevy mohou mít souvislost s nesprávně provedeným výbrusem. Proto se na problém podíváme podrobněji.

Především předpokládejme, že rozměry i geometrický tvar válce i pístu jsou v souladu s požadavky výrobce motoru. To je sice velmi důležitý požadavek, ale zdaleka není postačující. Většina motorů má válec zhotovený že šedé litiny, popř. je kluzná vrtva válce tvořená Nikasilem nebo kovokeramickým nástřikem. Nepůjdeme do zbytečných detailů, i tak je problém dost složitý. Aby na válci dobře držel olejový film, musí být jeho povrch nepříliš hladký. Přesněji řečeno, musí být vyhonován s drsnosí Ra = 0,4 µm až 1,2 µm. Kdo o drsnosti opracování má základní znalosti, ten také ví, že dolní mez uvedeného intervalu odpovídá strojnímu broušení a horní meze lze dosáhnout obvyklým soustružením. Uvědomuji si, že teď jsem řadu čtenárů vyděsil. Nemyslím si, že bychom měli válce soustružit, mluvím jen o drsnosti potřebné k udržení olejového filmu. Abych ve věci udělal jasno, uvedu další informace. Válce dosud obvykle dokončujeme honováním, do dílen se však už tlačí i křížové broušení. Podstatné je, že pro zážehové motory nesmí hodnota klesnout pod Ra 0,4 a pro vznětové motory pod Ra 0,8. A to je základní problém, neboť uvedené hodnoty nejsou respektovány. Aby toho nebylo málo, je nezbytné dodržovat i další parametry drsnosti, které jsou nazývány Rt a Rz. Jednoduše řečeno jde o hloubku honované stopy a její průměrnou hloubku. Přesnější informace bychom získali v normě DIN 4768. Mám-li být konkrétní, pak Rt by mělo být v intervalu 3 až 6 µm pro zážehové motory a 6 až 10 µm pro vznětové motory.
Uveden