Pozor na bezchybnou funkci přepouštěcího ventilu čerpadla oleje motocyklového motoru

Mazání každého motoru zajišťuje čerpadlo oleje vybavené přepouštěcím ventilem. Čerpadlo oleje musí zajistit dostatečné množství oleje už při volnoběžných otáčkách a totéž musí splnit při maximálních otáčkách motoru. Jelikož množství dodávaného oleje je úměrné otáčkám motoru, je zřejmé, že při maximálních otáčkách dodává více oleje než při volnoběhu, přibližně 15 krát. Motor však potřebuje nepříliš rozdílné množství oleje, a proto je v čerpadle či za čerpadlem vždy přepouštěcí ventil, který při dosažení potřebného tlaku oleje (ten je závislý na množství dodávaného oleje a okamžité svodové propustnosti mazacích míst) přebytek oleje odpustí. Přepouštěcí ventil jenejčastěji tvořen pístem přitlačovaným pružinou do sedla v pouzdru. Předpětí pružiny je takové, aby se při dosažení požadovaného tlaku oleje píst pozdvihl ze sedla a otevřel regulační hranu, přes kterou olej odpustí. Poklesne-li tlak, síla na píst se zmenší a píst se opět zavře. To se opakuje nepřetržitě po celou dobu provozu motoru, bez ohledu na okamžitých otáčkách motoru. Přepouštěcí ventil je zařízení jednoduché a spolehlivé až do okamžiku, kdy se vlivem opotřebení pouzdra a nečistot v oleji píst v pouzdru zasekne a zůstane otevřený. Pak přestane tlak oleje regulovat a motor se zadře. Nejčastěji se nejdříve zadřou ojniční ložiska.
 
Proč a kdy k tomuto jevu dochází?
 
Jak již bylo řečeno, píst přepouštěcího ventilu se po celou dobu běhu motoru pohybuje a v závislost