Proč dochází k poruchám kluzných ložisek klikového hřídele

Pominu-li eventualitu, že v motoru není předepsané množství správného oleje nebo, že se učíme jezdit po zadním kole bez upraveného sacího koše, existuje ještě řada dalších příčin, které dříve či později vedou k poškození ložisek, především ojničních.

Nesdělím jistě nic nového, pokud uvedu, že vysoké otáčky žádnému motoru příliš nesvědčí, protože od určitých otáček už setrvačné síly značně převyšují síly od tlaku plynů na píst. Proto je třeba respektovat předpis výrobce motoru stran maximálních otáček a nevyřazovat jejich omezovače. Nejde vždy jen o ložiska. Překročení maximálních otáček motoru může mít za následek i destrukci rozvodového mechanizmu, neboť setrvačné síly rostou velmi rychle s druhou mocninou otáček.

Dalším problémem je životnost samotných ložisek. Pokud si nejsme jistí, že máme spolehlivé informace o počtu najetých kilometrů našeho motoru, stojí za to motor rozebrat, zkontrolovat rozměry a geometrický tvar ložiskových čepů, zkontrolovat správnost ložiskové vůle i stav ložisek. Pokud neznáme přesný údaj ložiskové vůle, můžeme ji určit jako 1/1000 průměru čepu a neuděláme chybu. Je samozřejmostí, že bez přesných měřidel nic měřit nemůžeme a práci musíme svěřit někomu, kdo je na tuto práci vybaven. Příliš nespoléhejte na servisy, málokdy jsou přesnými měřidly vybaveny. Umějí vyměnit díly, při přesném měření však často chybují.

Jelikož nejčastěji se poškodí ojniční ložiska, vysvětlím na nich nejčastější příčiny poruch.
Mimořádnou důležitost má správný geometrický tvar ložiskového otvoru v ojnici. Ten určuje správný tvar ložiska. Je-li ovor oválný nebo kuželový, stejný tvar převezme ložisko. Není-li otvor dokonale hladký, (někdy se v něm protočilo ložisko), pak neleží hřbet ložiska celou plochou a nelze předpokládat, že ložisko bude správně fungovat. Výbrus otvoru dává ložisku nejen tvar, ale také odvádí teplo. Pokud ložisko nemá správný dotyk, nemůže teplo odvádět. Dále je důležité, aby ložisko bylo do ojnice montováno s